Feed on
Posts
Comments

İLK GİREN İLK ÇIKAR :   

        
Genelde stoklarla ilgili yapılan işlemlerin maliyetlerini hesaplamada kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, satılan bir malın maliyeti hesaplanırken
(varsayalım ki 50 tane bisküvi satılmış olsun), bu maldan en eski tarihli olarak girip de satılmamış olanlardan başlanarak maliyetin hesaplanmasıdır.
FİFO olarak da adlandırılır.
 
İLMİHAL : 

 
İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitaplara verilen addır.
 
 
 
İLMÜHABER : 

 
Resmi belge. Çeşitli kurumlarca gerektiğinde bir durumu belirtmek ya da bir olayı kayda almak üzere düzenlenen belgedir. Örneğin; “doğum ilmühaberi”, “ikametgah ilmühaberi” vb.


 
İLZAM : 

Bir firmanın (kişi yada şirket) gelirlerini toplama yetkisinin bir kişi ya da kuruluşa verilmesidir.
 
İMALAT : 

“ÜRETİM” terimi ile özdeştir. Bakınız : “ÜRETİM”.
 
İMALAT  DEFTERİ :   

Bir zamanlar üretim yapan işletmelerin yasal olarak tutması zorunlu olan defterdi. Daha sonra bu zorunluluk kaldırıldı. İster işletme içinde ister dışında yapılıyor olsun, üretimle ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin miktar, tarih, belge no, mal cinsi, özelliği vb. bilgileri içerecek şekilde kayıtlarının tutulduğu, kaydedildiği defterdir. Kaldırılma nedeni, bu defteri tutmak zorunda olan işletmeler açısından uygulanabilir, kolay işlenen ve yararlı sonuçlar alınmasını sağlayan bir defter olmadığının anlaşılmasıdır.
 
İMALATHANE :  

Ham madde ve yarı ürünleri işleyerek ürün haline getirip piyasada satılacak duruma getiren iş yeridir. Kısaca üretim yapılan yerdir.
“ÜRETİMEVİ” ile özdeştir.
 
İMALAT  HAZIRLIK  DURUMU  : 

Satış siparişlerinin üretimin hangi aşamasında olduğunu gösteren ve kullanıcı tarafından girilen kodlardır. Karmaşık üretim kademeleri olan ve Üretim Yönetim Sistemi için yeterli altyapıyı oluşturamamış işletmelerin işlerini yürütebilmesi için kullanılır.
 
İMALAT SANAYİ : 
Bakınız : “ÜRETİM SANAYİ”.
 
İMKB: 

Kısaltma.  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

Yazar :

1967 İzmir doğumlu. İşletme Fakültesi( Muh.- Finans) mezunu. Doğayı, tüm canlıları seven. 25 yıldır yaşadıklarını, öğrendiklerini, deneyimlerini ve düşüncelerini yazıya döken. Sosyal işlerde yer almaktan mutluluk duyan biriyim.

Yazarın websitesiYa

Yorumlar kapatıldı.