Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'İŞLETME TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (GAZİ GÜDER)'

  ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ : Ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki değişimleri toptancı aşamasında ölçen endekstir. Buna göre ÜFE, tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçmektedir.    Kaynak: Yukarıdaki bilgi, Gazi Güder’in İşletme Terimleri Sözlüğü’nden adlı kitabından ve çalışmasından alınmıştır. Kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde […]

Read Full Post »

    İNFORM :  Bakınız: “FORM”, “DEFORM”, “INFORM”, “REFORM”      İNOVASYON :  Yenilikler, yeni fikirlerdir.  

Read Full Post »

  İMTİYAZ :    Verilen kişi ya da kuruluş dışında başkalarına tanınmayan özel haklar ve ayrıcalıklardır.   İMTİYAZ ANLAŞMASI :   Bir markanın belirli bir coğrafik bölgedeki kullanım hakkının belirli bir bedel karşılığında başka bir kuruluşa verilmesiyle ilgili yapılan sözleşmedir.   İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ : Şirket esas sözleşmesinde yazılı olmak kaydıyla, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı […]

Read Full Post »

İLK GİREN İLK ÇIKAR :             Genelde stoklarla ilgili yapılan işlemlerin maliyetlerini hesaplamada kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, satılan bir malın maliyeti hesaplanırken (varsayalım ki 50 tane bisküvi satılmış olsun), bu maldan en eski tarihli olarak girip de satılmamış olanlardan başlanarak maliyetin hesaplanmasıdır. FİFO olarak da adlandırılır.   İLMİHAL :    İslam dininin kurallarını öğretmek için […]

Read Full Post »

          İKRAZ : Borç verme, ödünç verme anlamına gelir.   İKTİSADİ :  “EKONOMİK” terimi ile özdeştir.   İKTİSAT :  “EKONOMİ” terimi ile özdeştir.   İLETİŞİM :  Bilgilerin değişik yollarla ya da aygıtlar aracılığıyla bir başka yere, noktaya aktarılması ya da bir başka noktadan alınmasıdır.

Read Full Post »

      İHTİYAÇ LİSTESİ :  Genelde, siparişleri karşılamak üzere, elde var olan miktarlara göre eksik olan, yani dışarıdan satın alınacak malların, ya da yapılması gerekli üretimleri yapabilmek için eksik olan yarı-ürün ve hammaddelerin listesidir.   İHTİYAÇ  PLANLAMA  : Üretimlerin yapılabilmesi, siparişlerin hazırlanabilmesi için hangi üretim aşaması ve hangi yarı-ürün üretimi için ne zaman hangi […]

Read Full Post »

          İHBAR ETMEK :   Suç olduğunu düşündüğü bir olay ya da suçluyu yetkili makamlara gizlice bildirmektir.   İHBARNAME :   Bir olayı ya da oluşabilecek yasal bir gelişmeyi önceden haber verme, bildirimde bulunma belgesidir.   İHRAÇ :    Dış satım demektir. Yabancı ülkelere mal ya da hizmet satışı yapılması anlamına gelir. Genel anlamı […]

Read Full Post »

          İDARİ BÜTÇE :  İdari bölüm yada kuruluşlar için oluşturulan bütçedir.   İDEAL :  Bütün üstün nitelikleri kendinde toplayandır.   İFA :  Bir işi yapmak, yerine getirmek, ödemek.   İFLAS :  Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan bir firmanın durumudur.  

Read Full Post »

              İÇ DAĞITIM :           Kiler yada depodan İşletmelere (şube, departman) mal çıkılması, teslim edilmesi anlamına gelir. (Transfer olarak da adlandırılır)    İÇ DAĞITIM BELGESİ :          Kiler yada depodan İşletmelere (şube, departman) mal çıkılmasını, teslim edilmesini kayda almak üzere hazırlanan belgedir. Alan ve veren kişiler tarafından imzalanır. Birlik komutanı yada […]

Read Full Post »

      İADE :  Bir firmadan alınan malın (malların) aynı değerler (fiyatlar) üzerinden malı satan firmaya geri verilmesidir. Bakınız : “İADE FATURASI”. “İADE İRSALİYESİ”.   İADE  FATURASI  : Satılan veya alınan bir malın geriye iadesi için kesilen faturadır. Olağan faturadan farkı iade faturasındaki fiyatların malın alındığı fiyatla birebir aynı olması zorunluluğudur.   İADE  İRSALİYESİ  […]

Read Full Post »

Older Posts »